Stichting Collectieve Verzekeringen Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Goede collectieve verzekeringen

CVLEZ biedt (oud-)medewerkers van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Staatsbosbeheer de gelegenheid collectieve verzekeringen af te sluiten. Ook (oud-) medewerkers van aanverwante diensten en instellingen kunnen hier gebruik van maken.

Voor iedere wens een
verzekering op maat

Verzekering regelen

Collega's en gepensioneerden van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Staatsbosbeheer kunnen verzekeringen afsluiten op de website van onze verzekeringspartner Aon. Daar kunt u ook terecht voor vragen over verzekeringen, het doorgeven van wijzigingen en voor toegang tot uw persoonlijke account.

De voordelen van een verzekering via CVLEZ!

Dankzij collectieve inkoop
lage premies

Verzekerden via CVLEZ kunnen dankzij de collectieve inkoop verzekeringen afsluiten tegen gunstige premies.

U profiteert van goede
dekking

CVLEZ heeft met Aon een pakket verzekeringen samengesteld met uitstekende voorwaarden.

Aon bemiddelt bij
geschillen

CVLEZ werkt samen met verzekeringsmakelaar Aon. Bij geschillen bemiddelt Aon voor een goede oplossing.