Doelstellingen

Wie zijn wij?

CVLEZ biedt (oud-)medewerkers van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Staatsbosbeheer de gelegenheid collectieve verzekeringen af te sluiten. Ook (oud-) medewerkers van aanverwante diensten en instellingen kunnen hier gebruik van maken.


Waar staan wij voor?

Collectief verzekeren biedt voordelen boven het individueel sluiten van een verzekering. Een lagere premie bijvoorbeeld. Ook streeft CVLEZ naar een aantrekkelijk vergoedingenpakket dat voldoet aan de wensen en de behoeften van de doelgroep. Minstens zo belangrijk! Hoe groter het aantal deelnemers des te interessanter wij zijn voor verzekeraars.

Voor iedere wens een
verzekering op maat
Aon Empower Results

Samenwerking met Aon

CVLEZ wordt hierin bijgestaan door Aon Verzekeringen. Aon Verzekeringen (onderdeel van Aon Nederland CV) is de makelaar op de verzekeringscontracten. Aon staat onder toezicht van de AFM en geregistreerd in het Wft register onder nummer 12009529. Daarbij is Aon aangesloten bij Adfiz.

Naar Aon Verzekeringen